Nguyên liệu sx phân bón

Nguyên liệu sx phân bón...

STT

Loại hàng

Thành phần

Nguồn, Quy cách

1

Humate LOẠI 1

- Humic Acid : 50%

- K2O : 8%

- Tan : 85%

China

25kg/bao PE/bao giấy

 

Humate LOẠI 2

- Humic Acid : 55 - 60%

- K2O : 8 - 10%

- Tan : 100%

China

25kg/bao PE/bao giấy

2

Humate LOẠI 3

- Humic Acid : 70 - 80%

- K2O : 12-14%

- Tan : 100%

China

25kg/bao PE/bao giấy

3

Humate LOẠI 4

- Humic Acid : 60 - 65%

- Fulvic Acid : 15 - 20%

- K2O : 8 - 10%

- Tan : 100%

China

25kg/bao PE/bao giấy

4

K2SO4 – KALI TAN

Có thể dùng phun lá trực tiếp làm tăng chất lượng, trái to đẹp

- Kali: 50%; S: 18%

Mỹ/ Hàn Quốc

25kg/bao PP

5

MKP

Có thể dùng phun lá trực tiếp làm bộ lá nhanh thành thục, trái to đẹp

- NPK: 0-52-34 %

China

25kg/bao PP

6

MAP

Có thể dùng phun lá trực tiếp

- NPK: 12-61-0 %

China

8kg/bao PP

7

DAP

- NPK: 18-46-0 %

China

25kg/bao PP

8

Ca(NO3)2

Canxi nitrat

98%

China

25kg/bao PP

9

MgSO4.7H2O

98%

China

25kg/bao PP

10

CuSO4.5H2O

98%

Đài loan

25kg/bao PP

11

FeSO4.7H2O

98%

China

25kg/bao PP

11

ZnSO4.7H2O

98%

China

25kg/bao PP

12

MnSO4.1H2O

98%

China

25kg/bao PP

13

Boric Axít

99%

Mỹ/Nga

25kg/bao PP

14

Phân SA

N: 21%; S:24%

China; 50kg/bao PP

Các tin khác
Than bùn

Than bùn là sản phẩm phân hủy của thực vật, màu đen hoặc nâu, xuất hiện từng lớp mỏng. Đây là một hỗn hợp của thực vật; mùn, vật liệu vô cơ và nước, trong đó di tích thực vật chiếm hơn 60%. Xác thực vật được tích tụ lại, được đất vùi lấp và chịu tác động của điều kiện ngập nước trong nhiều năm. Với điều kiện phân huỷ yếm khí các xác thực vật được chuyển thành than bùn.