Thông tin đang được cập nhật...

Chi tiết

Một số website tham khảo:

Chi tiết

Foliar fertilizers are sprayed onto the leaves of plants early in the morning or late at night when the temperature is at its lowest to be absorbed by the plants through the stomata. This method is very popular to fix temporary deficiencies in plants due to the immediate availability of the plant food, and also to boost an already healthy plants performance.

Chi tiết
1
Than bùn

Than bùn là sản phẩm phân hủy của thực vật, màu đen hoặc nâu, xuất hiện từng lớp mỏng. Đây là một hỗn hợp của thực vật; mùn, vật liệu vô cơ và nước, trong đó di tích thực vật chiếm hơn 60%. Xác thực vật được tích tụ lại, được đất vùi lấp và chịu tác động của điều kiện ngập nước trong nhiều năm. Với điều kiện phân huỷ yếm khí các xác thực vật được chuyển thành than bùn.